Αναζήτηση

Κανόνες:

Γίνονται αποδεκτές μόνο λέξεις με 2 ή περισσότερους χαρακτήρες. Το μέγιστο έως 200 χαρακτήρες.
Για το διαχωρισμό των λέξεων χρησιμοποιείται ο κενός χαρακτήρας, τα εισαγωγικά ""
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση ολόκληρων ακολουθιών χαρακτήρων
(χωρίς αναζήτηση Index). Τα AND, OR και NOT είναι τελεστές αναζήτησης,
που αντικαθιστούν τον τυπικό τελεστή. Τα +/|/- αντιστοιχούν στα
AND, OR και NOT ως τελεστές. Όλες οι λέξεις αναζήτησης μετατρέπονται
σε πεζά γράμματα.


Επικοινωνία

VOGIATSIS
Die Gebäudeprofis

Neckarstraße 55
71334 Waiblingen

Telefon: +49 (7151) 9 75 09-6
Telefax: +49 (7151) 9 75 09-77

E-Mail: info@gebaeudeprofis.de