ΜΟΥΧΛΑ! ΈΝΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ.

  • Schimmelpilz Diagnose

Οι αιτίες για το σχηματισμό μούχλας είναι πολύπλευρες, συνήθως τόσες όσα είναι και τα είδη των αποικιών μυκήτων. Η μυρωδιά κλεισούρας, οι κακές κλιματικές συνθήκες των χώρων, οι μαύροι λεκέδες σε τοίχους, οροφές καθώς και σε αντικείμενα είναι έντονες ενδείξεις για προσβολή από μούχλα. Η πιο συχνή αιτία προβλημάτων υγείας στις κατοικίες είναι οι ζημιές από μικροοργανισμούς, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μια σειρά ασθενειών. Προστατεύστε όχι μόνο το κτήριό σας αλλά και την υγεία σας από τη μούχλα. Θα σας συμβουλέψουμε ευχαρίστως.

Το πρώτο βήμα είναι η διάγνωση - για ποιο είδος μούχλας πρόκειται;

Βήμα 1 Διάγνωση και αιτία

Ο προσδιορισμός της εκάστοτε αιτίας δημιουργεί την κατάλληλη βάση για την εκτίμηση του μεγέθους του κινδύνου και για τη στοχευμένη αντιμετώπιση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Μη καταστροφικούς μετρητές υγρασίας
  • Συσκευές μέτρησης υγρασίας μεγάλης διάρκειας

Βήμα 2 Εξέταση των κατασκευαστικών συνθηκών

Για τη διαπίστωση των αιτιών με βεβαιότητα, κάθε ανάλυση αρχίζει με τη μέτρηση της θερμοκρασίας του χώρου (θερμόμετρο), της υγρασίας του αέρα (υγρόμετρο) και της επιφανειακής θερμοκρασίας (πυρόμετρο ή θερμόμετρο υπέρυθρων ακτινών). Οι υπολογισμένες τιμές με βάση τον επονομαζόμενο πίνακα 3Κ παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες για το αν και το που γίνεται μείωση της θερμοκρασίας κάτω από την κρίσιμη θερμοκρασία μούχλας. Σε κακά μονωμένα μέρη του κτηρίου (τοιχοποιία, κλπ.), στα οποία η θερμοκρασία της επιφάνειας αυτού του δομικού στοιχείου είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του αέρα, δημιουργείται λόγω μεγάλων διαφορών θερμοκρασίας η δυνατότητα σχηματισμού συμπυκνώματος, το οποίο αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη μυκήτων σε συνάρτηση με τη φυσική επιβάρυνση του αέρα με σκόνη.

Βήμα 3 Μέτρα αποκατάστασης

Μετά το σχηματισμό μούχλας ενδεχομένως απαιτούνται μέτρα αποκατάστασης. Για το σκοπό αυτό θα λάβετε από εμάς έναν ακριβή κατάλογο όλων των μέτρων που προκύπτουν από το διαγνωστικό έλεγχο. Κατόπιν συνεννόησης μαζί σας θα προσαρμόσουμε τα μέτρα αυτά σύμφωνα με τις επιθυμίες σας και θα αναλάβουμε την εκτέλεσή τους!

Στα κτήρια αναπτύσσονται μύκητες μεταξύ άλλων πάνω σε διάφορες πηγές θρεπτικών ουσιών όπως χαλιά, επιχρίσματα, ξύλο, κ.α. Ο σημαντικότερος παράγοντας για τη δραστηριότητα του μύκητα είναι η υπάρχουσα υγρασία (π.χ. μετά από μια ζημιά από νερό). Στο αρχικό στάδιο η προσβολή από μικροοργανισμούς δεν είναι ορατή. Μετά από ορισμένο χρόνο και εάν οι συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές ξεκινά η επόμενη φάση με πολύ πιο γρήγορη ανάπτυξη. Ουσιαστικά η επιβάρυνση από μούχλα γίνεται ορατή μόλις μετά τη χρονική στιγμή της εξωτερικής εξάπλωσης, δηλαδή πολύ αργότερα από την προσβολή.


Επικοινωνία

VOGIATSIS
Die Gebäudeprofis

Neckarstraße 55
71334 Waiblingen

Telefon: +49 (7151) 9 75 09-6
Telefax: +49 (7151) 9 75 09-77

E-Mail: info@gebaeudeprofis.de