Εντοπισμός διαρροών - Έτσι ελαχιστοποιείτε τα έξοδά σας!

  • Leckortung
  • Leckortung

Το κύριο σημείο κατά τον εντοπισμό διαρροών είναι η ανίχνευση διαρροών σε σωλήνες που διαρρέονται από νερό. Μέσω του σημειακού εντοπισμού διαρροών μπορεί να μειωθεί σημαντικά το κόστος επισκευής λόγω μιας ζημιάς από νερό. Μόνο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μια διαρροή δεν μπορεί να περιοριστεί λόγω κατασκευαστικών συνθηκών σε μια ορισμένη περιοχή. Μέσω υπερσύγχρονων μεθόδων μέτρησης, όπως είναι για παράδειγμα η θερμογραφία, και της χρήσης υπερσύγχρονων ηλεκτρονικών συσκευών ανίχνευσης είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε γρήγορα και αποτελεσματικά τις διαρροές. Επιπλέον, η θερμογραφία παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης ενεργειακών ατελειών και ευάλωτων σημείων σε κτήρια.

Μείωση κόστους και ελαχιστοποίηση ζημιών -
Είναι αυτό εφικτό με τον εντοπισμό διαρροών και τη θερμογραφία;

Υπάρχουν πολλές αιτίες για μια ζημιά από νερό, η οποία συνδέεται ως επί το πλείστον με δυσάρεστες συνέπειες. Ακόμη πιο δυσάρεστο είναι το να πρέπει να ανοιχτεί όλο το δάπεδο ή η τοιχοποιία για την αποκατάσταση της ζημιάς, προκειμένου να εντοπιστεί η διαρροή. Για να αποφευχθεί αυτό προσφέρουμε μη καταστροφικές μεθόδους εντοπισμού. Και οι ασφαλιστικές εταιρείες σε καιρούς όπου τα έξοδα αυξάνονται δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ελαχιστοποίηση ζημιών και απευθύνονται ολοένα και περισσότερο στις υπηρεσίες ενός εντοπιστή διαρροών:

Βήμα 1: Χρήση της θερμογραφίας

Μέσω αισθητήρων υπέρυθρων ακτινών μπορεί να αναγνωριστεί η κατανομή θερμότητας της επιφάνειας του κτηρίου. Έμπειροι θερμογράφοι μπορούν να αξιολογούν τις απεικονιζόμενες με την κάμερα διαφορές και να αναγνωρίζουν γρήγορα σημεία ζημιών, στη συνέχεια η αιτία μπορεί να αντιμετωπιστεί και να πραγματοποιηθεί στοχευμένο στέγνωμα.


Επικοινωνία

VOGIATSIS
Die Gebäudeprofis

Neckarstraße 55
71334 Waiblingen

Telefon: +49 (7151) 9 75 09-6
Telefax: +49 (7151) 9 75 09-77

E-Mail: info@gebaeudeprofis.de